Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Fundacji

Uprzejmie zawiadamiam o Rocznym Zebraniu członków Fundacji im. Władysława Reymonta, które odbędzie się w środę 19 czerwca 2024 roku w siedzibie Domu Polskiego, Royal Canadian Legion, Placówka 315 przy 4 Solidarność Place w Hamilton (obok polskiego kościoła w Hamilton).  

Rejestracja: godzina 18:00, Zebranie: godzina 18:30.

Przypominam, że prawo głosu mają tylko i wyłącznie członkowie opłaceni w 2023 roku oraz

nowi członkowie przyjęci do Fundacji 30 dni przed Zebraniem Rocznym.

W przypadku używania PROXY przez członków indywidualnych Fundacji wymagane jest pisemne oświadczenie osoby nieobecnej upoważniające imiennie innego członka Fundacji do głosowania.

                          Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych
 2. Modlitwa
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 29.06,2023
 5. Sprawozdanie prezesa z działalności Fundacji – dyskusja
 6. Sprawozdanie finansowe Fundacji – dyskusja
 7. Absolutorium dla Zarządu Fundacji – głosowanie
 8. Wybory. Wybór Prezydium
 9. Wybory uzupełniające do Kuratorium Fundacji
 10. Wybór prezesa i wice-prezesa Fundacji (kuratorzy)
 11. Przekazanie władzy nowemu Zarządowi Fundacji. Przysięga
 12. Wybór firmy prowadzącej finanse Fundacji
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Po informacje w sprawie dojazdu do „Domu Polskiego” w Hamilton proszę dzwonić pod numer 905-574-9212 lub 905-379-0500                                                                                                                                                                                                                            

Kazimierz Chrapka – Prezes Fundacji

Zaproszenie - Polonia w Kanadzie

Szanowni Państwo!

Kuratorzy Fundacji im. Władysława Reymonta
pragną zaprosić miłośników pięknych recytacji na

LIV Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego
im. Marii i Czesława Sadowskich

organizowany z okazji

100. Rocznicy Przyznania Nagrody Nobla dla Władysława Stanisława Reymonta

który odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00
w „Domu Polskim” - Royal Canadian Legion Placówka 315
4 Solidarność Place, Hamilton

Gośćmi Koncertu będą Laureaci XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z Polski, laureatka z Litwy oraz recytatorzy z Alberty, Brytyjskiej Kolumbii, Ontario i Quebec.

Kazimierz Chrapka
Prezes – Koordynator Konkursu

Download our bulletin regarding the Foundation's Jubilee festivities.

hello

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!