Donacje

Przyszłość polskiej kultury w Kanadzie zależy od solidarności polonijnej. Solidarność tę możecie Państwo zademonstrować popierając naszą działalność przez:

  • zakładanie funduszy stypendialnych
  • zapisy testamentowe i darowizny
  • donacje indywidualne
  • członkostwo i aktywną działalność w Fundacji

Wszelkie dary na cele Fundacji (co najmniej $20) zwolnione są od podatku dochodowego.

Książka Fundacji na 50 Julieusz

$50 donacja + $20 przysyłka

Znaczki Fundacji

$2.00 donacja + $1.00 przysyłka

Sztuka :