Historia Fundacji

Założyciele Fundacji

Założona 3 kwietnia 1970 roku

Zaraz po skonsolidowaniu się nowej organizacji do działalności kulturalno-oświatowej, Związek Polaków w Kanadzie powołał Komitet Oświaty – zwany również Radą Edukacyjną. Wydział ten zajmował się szkołami, teatrem, harcerstwem i propagowaniem polskiego folkloru. Początkowe trudności wydawały się nie do przezwyciężenia. Brakowało przede wszystkim wykształconych i odpowiednio przygotowanych działaczy, niewielu bowiem ówczesnych emigrantów mogło się wykazać wyższym niż podstawowe wykształceniem.

Rolę Rady Edukacyjnej Związku Polaków w Kanadzie przejęła w 1970 roku Fundacja im. Władysława Reymonta.

Założyciele:

 • Thaddeus Aleksander Glista
 • Julian Dobranowski
 • Joseph Pankowski
 • Frank Niedziołka
 • Stanisław Rogoż
 • Anastazja Kozłowska
 • Stanisław Kacperski
 • Philipp Sarnecki
 • Stanisław Guguła
 • Sophia Danuta Warszawski
 • Gustaw Słodkowski
 • Stanisław Wróbel
 • Jesse Philip Flis
 • Stanley Frank Konopka
 • John Gorycki