O Fundacji Władysława Reymonta

Cele i Zadania

Fundacja Władysława Reymonta służy całej Polonii poprzez pracę w szerzeniu kultury i oświaty wśród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Od zarania działalności najważniejszym zadaniem Fundacji było i jest utrzymanie i propagowanie KULTURY POLSKIEJ w KANADZIE, utrzymanie dziedzictwa narodowego wśród Polonii, oraz współudział w rozwoju kultury kanadyjskiej.

Pragnąc pobudzić poczucie dumy z polskiego pochodzenia wśród dorastającej tu młodzieży, Fundacja przyznaje stypendia dla studentów polskiego pochodzenia, organizuje konkursy recytatorskie, udziela pomocy finansowej organizacjom, szkołom i różnym zespołom polonijnym, sponsoruje wiele imprez związanych z utrzymaniem i szerzeniem polskości w Kanadzie.

Fundacja im. Władysława Reymonta zgromadziła w swoich szeregach wielu oddanych ludzi, którzy dla szerzenia i propagowania polskiej kultury w mozaice wielokulturowości kanadyjskiej, okazali szlachetne, szczere i jakże hojne serca.

Tak jak każda organizacja polonijna, Fundacja potrzebuje aktywnych ludzi do pracy. Apelujemy więc do wszystkich, którym sprawa kultury i oświaty młodego pokolenia leży głęboko na sercu, o kontynuację tego dzieła, o poparcie naszej działalności.